Гитара по кругу. Наталия Гудкова-Сарпова, Светлана Ветрова